Phase to Phase logo 261px

ICT voor elektriciteitsnetten
 

Vision Power Range

De basis van de Vision Power Range bestaat uit Vision Network Analysis en Vision LV Network Design. Deze twee programma’s bieden alle functionaliteit voor het ontwerpen en analyseren van hoog-, midden- en laagspanningsnetten. Vision Grid Navigator is een aanvulling hierop die het mogelijk maakt om de netten en berekeningsresultaten driedimensionaal op een geografische ondergrond te presenteren.

Met Vision Cable Analysis kan de belastbaarheid van kabels worden berekend.

In samenwerking met klanten heeft Phase to Phase Vision Power Quality en Vision Fault Location ontwikkeld.

Placeholder image

Vision Network Analysis

Planning, ontwerp en beheer van transport, distributie en industriële netwerken.


Vision LV Network Design

Ontwerp van laagspanningsnetten op basis van technische en economische criteria.


Vision Grid Navigator

Informatie van elektriciteitsnetten op geografische ondergronden.


Vision Cable Analysis

Belasting van enkel- en driefasekabels op basis van IEC 60287 en 60853.


Vision Power Quality

Objectieve weergave van power quality aan de hand van meetgegevens.


Vision Fault Finder

Snel localiseren van storingen door het combineren van metingen en simulatie.