Phase to Phase logo 261px

ICT voor elektriciteitsnetten
 

Gedetailleerd inzicht in complete distributienetten
met Vision Cloud Solution

Door de komende energietransitie zullen distributienetten met nieuwe belastingen en opwekking worden geconfronteerd. Tegelijkertijd stelt de ACM (Autoriteit Consument & Markt) nieuwe, hogere eisen aan de netveiligheid. Beheerders van distributienetten kunnen onmogelijk alle MS- en LS-netten handmatig (en in samenhang) analyseren en beoordelen.

Phase to Phase heeft hiervoor de webapplicatie Vision Cloud Solution ontwikkeld. Vision Cloud Solution berekent, analyseert en beoordeelt geheel automatisch MS- en LS-netten. Assetmanagers, netontwerpers, relatiemanagers en storingsmonteurs maar bijvoorbeeld ook voorlichters krijgen hierdoor op grote en kleine schaal inzicht in actueel en toekomstig gedrag van hun netten.

Vision Cloud Solution kan worden gebruikt voor netplanning, netontwerp en duurzame gebiedsontwikkeling. Door de heldere, eenduidige presentatie bevordert Vision Cloud Solution bovendien de communicatie en daarmee de samenwerking tussen DSO’s, lokale overheden, woningcorporaties en het publiek. Zo kan bijvoorbeeld snel en overtuigend worden bepaald of de Regionale EnergieStrategieën (RES), die de dertig energieregio’s volgens het Klimaatakkoord zullen ontwikkelen, in de bestaande netten zullen kunnen worden verwezenlijkt.

 
Placeholder image
Placeholder image

As-is situaties

Snel inzicht in huidige netstructuur, netcapaciteit en net- en aanraakveiligheid per component en geaggregeerd per laagspanningsnet.

Zelf instelbare kleurclassificatie.

Altijd actuele netmodellen beschikbaar.

Exporteren naar Excel.

Placeholder image

What-if analyses

Snel doorrekenen van scenario's over de toename van hoeveelheid zonnepanelen (PV), warmtepompen (HP) en laadpalen (EV) in de netten.

Op pand-, wijk-, stad- of provincieniveau.

Componenten aanklikken en resultaten bekijken.

Exporteren naar Excel.

Placeholder image

3D-geografische presentatie

Actuele netbestanden (gnf, vnf) gecombineerd met recente BAG- en CBS-gegevens.

Voedingsgebieden in beeld, via kleuring inzichtelijk welke hoofdkabel welke huisaansluitingen voedt.

Geschikt voor standaard kaart en foto-ondergronden. Koppeling mogelijk met Cyclomedia panoramafoto’s

Concept

Traditioneel worden MS- en LS-netten individueel ontworpen en/of geanalyseerd met de desktop applicaties Vision Network Analysis en Gaia LV Network Design.

Vision Cloud Solution biedt nu de mogelijkheid geheel automatisch in bulk actuele MS- en LS-netten te berekenen, te analyseren en te beoordelen. Dit voor zowel ‘As-is’ situaties als ‘What-if’ analyses.

De doelgroepen hierbij zijn:

 • Assetmanagers
 • Netontwerpers
 • Relatiemanagers
 • Storingsmonteurs
 • Bedrijfsvoerders

Vision Cloud Solution bestaat uit Vision Web, een webapplicatie met 3D geografische presentatie via WebGL en Vision Engine, een universeel toepasbare rekenkern benaderbaar via een API.

Vision Web maakt voor de presentatie, berekeningen en analyses gebruik van standaard Vision en Gaia netwerkbestanden.

 

Placeholder image

Techniek

Database met actuele gegevens van netmodellen, BAG- en CBS-gegevens, berekeningsresultaten en door gebruikers aangemaakte scenario’s.

Vision Web koppelt aansluitingen aan panden uit de BAG en maakt gebruik van CBS-gegevens zoals contouren van buurten en wijken.

Interface met de rekenkern voor het uitvoeren van berekeningen en analyses. De rekenkern beschikt over een uitgebreide set rekenfuncties voor netanalyses en gebruikt parallelprocessing over meerdere cores. Daarnaast is het mogelijk om meerdere instanties van de rekenkern samen te laten werken voor bulk rekentaken.

Met dedicated Plug-Ins zijn bedrijfsspecifieke interfaces mogelijk

‘As-is’ situatie

Placeholder image

Inzicht in basisgegevens

 • Ligging van MiddenSpanningRuimtes (MSR), kabels, kasten, aansluitingen
 • Ligging van openbare verlichting (OV): aansluitingen, kabels, kasten
 • Kabeltypes, trafotypes
 • Waar en hoeveel: PV, HP en EV in LS-net
 • Aansluitgegevens (zoals EAN-code, aansluitwaarde, hoofdkabel, MSR)
 • Inzichtelijk welke aansluiting zit op welke fase
 • Filteren op fase (L2,L2,L3 of L1-L2-L3)
 • Filteren op Openbare verlichting (OV)
 • Kleuring van standaardjaarverbruik t.b.v. uitschieters
 • Kleuren per afgaand veld (hoofdkabel), kleuren per MSR
 • LS-aansluiting gekoppeld aan pand, inzichtelijk welke panden zitten op welke hoofdkabel
 • CBS wijk en buurtgegevens in beeld
 • Downloaden vnf, gnf bestanden voor analyse in de Vision en Gaia desktopversie
 • Selecteerbare mogelijkheden voor kaart- en foto-ondergrond
 • Koppeling met 360 graden panoramafoto’s van Cyclomedia

Resultaten van Basisberekening

 • Belastinggraad van kabels en transformatoren
 • Spanning op aansluitingen en LS-rek in kasten en MSR
 • Netveiligheid (kortsluittijd aansluitingen en kabels en kortsluitvastheid kabels)
 • Aanrakingsveiligheid (uitschakeltijd en foutspanning op aansluitingen)
 • Impedantie (fase impedantie op aansluitingen)
 • Classificatie in 3 klassen/kleuren (instelbaar)
 • Exporteren resultaten naar Excel

What-if analyses

Placeholder image

Invoer scenario’s

 • Mogelijkheid van grove scenario’s, middels schuifjes met penetratiegraad PV, HP, EV
 • Mogelijkheid van meer specifieke scenario’s via selectie huisaansluitingen
 • Meerdere mogelijkheden voor selectie van huisaansluitingen: pand, kader, wijk/buurt, etc.
 • Invoer van specifieke hoeveelheid PV, HP en EV per aansluiting of algemeen via schuifjes penetratiegraad
 • Invoer naam en omschrijving van scenario
 • Scenario’s worden opgeslagen bij de gebruiker

Resultaten van scenario

 • Belastinggraad van kabels en transformatoren
 • Spanning op aansluitingen en LS-rek in kasten en MSR
 • Classificatie in 3 klassen/kleuren (instelbaar)
 • Vergelijk met basisberekening (as-is) situatie mogelijk
 • Vergelijk tussen verschillende scenario’s mogelijk
 • Exporteren resultaten naar Excel
Placeholder image

Beheerder

 • Uploaden van vnf, en gnf netwerkbestanden
 • Uploaden/updaten van BAG- en CBS-gegevens
 • Toevoegen/verwijderen gebruikersaccounts en zetten rechten/rollen

Kenmerken systeem

 • Flexibel: De rekenkern (Vision API) is volledig gescheiden van de webapplicatie (Vision Web) en is separaat te gebruiken
 • Open data: Maakt gebruik van open data (BAG, CBS)
 • Kaartondergronden via TMS/WMS (OSM, ESRI, Cyclomedia)
 • Open standaarden: Geen data lock-in. Maakt gebruik van Vision en Gaia netwerkbestanden, CSV, JSON-bestanden
 • Toekomstbestendig: Maakt gebruik van moderne technieken en open sources
 • Vision API kan worden uitgebreid met maatwerk interfaces voor eigen applicaties
 • Laagdrempelige koppeling van GIS, CMS en AD (inclusief het bewaken van de datakwaliteit)
 • Versiebeheer - Centrale catalogus van scenario's, netwerken en gebieden met meerdere versies (concept, goedgekeurd, doorgerekend, etc.)

Vision Web

Vision Web is de webapplicatie van de Vision Cloud Solution, benaderbaar via browser op PC, Laptop, Tablet en Phone

 • Beheerdersinterface voor het uploaden netwerkbestanden en BAG/CBS gegevens.
 • Gestandaardiseerde interfaces voor online ESRI- en OSM-kaartondergronden en Cyclomedia foto-ondergronden via WMS/TMS.
 • Gebruikersinterface voor interactie met de gegevens uit de database en het invoeren van scenario's.
 • 3D WebGL voor snelle 3D-visualisatie in de browser.
 • De MySQL database met actuele gegevens van netten, BAG/CBS-gegevens, berekeningsresultaten en scenario’s.
 • Plug-in voor het inlezen van Vision en Gaia netwerkbestanden.
 • Plug-in voor het inlezen van BAG/CBS-gegevens.
 • Interface met de Vision Engine voor het uitvoeren van berekeningen en analyses

 

Placeholder image

Vision Engine

Vision Engine is de rekenkern van de Vision Cloud Solution. Hiermee beschikt Vision Web over een groot aantal rekenfuncties voor netanalyses.

Via de API is de rekenkern toegankelijk voor externe toepassingen. De API is een REST-service en wordt benaderd via http post requests in JSON.

Desgewenst zijn bedrijfsspecifieke interfaces mogelijk met dedicated plug-ins.

 • Rekenfuncties in DLL-vorm waaronder: load flow, kortsluitberekening, netbelasting, aanraakveiligheid etc. Deze functies zijn gelijk aan die van de Phase to Phase desktop applicaties Vision Network Analysis en Gaia LV Network Design.
 • Zeer snelle algoritmen om uitgebreide analyses en scenario’s in bulk uit te voeren.
 • Thread pool taakmanagement voor parallelprocessing lokaal (meerdere computercores) en globaal (meerdere servers) toepassing.
 • Alle berekeningen en analyses voor Vision Web.
 • API voor los gebruik van de rekenkern

Vision en Gaia Netwerkbestanden

Vision Cloud Solution maakt voor de berekeningen, analyses en ligging gebruik van Vision en Gaia netwerkbestanden (*.vnf en *.gnf).

Deze bestanden worden separaat gegenereerd uit diverse bronnen zoals GIS en SCADA. Een Network Builder genereert een Vision of Gaia netwerkbestand dat gecontroleerd wordt door een Checking Engine.

Een foutief netwerkbestand duidt op datafouten en wordt met uitgebreide loginformatie aangeboden aan het Dataloket. Deze datafouten worden vervolgens opgelost in de bronsystemen.

 

Placeholder image

De door de Checking Engine goed beoordeelde netwerkbestanden worden opgeslagen op een Content Management Systeem en zijn beschikbaar voor Vision Cloud Solution en de desktop applicaties Vision Network analysis en Gaia LV-network design.

 

Omdat de bronbestanden en -systemen per bedrijf sterk verschillen, is het ontwikkelen van de Network Builder en Checking Engine maatwerk.

Voor kleinere DSO’s kunnen Network Builder en Checking Engine desktop applicaties zijn, voor grotere DSO’s zijn deze beschikbaar in een API die draait op een server. Het genereren van netwerkbestanden kan dan geheel automatisch worden uitgevoerd.

 

Placeholder image

Onderhanden werk

 • Focus op LS
 • Ontmazing
 • Risicomanager
 • Gebruikerswensen en -suggesties

 

Placeholder image

Nabije toekomst

 • Focus op MS
 • Uitgebreide scenario-invoer (bijv. Excel)
 • Advies door applicatie zelf

 

Placeholder image

Verre toekomst

 • Focus op LS in samenhang met MS
 • Is breder dan alleen elektriciteit: isolatie, warmte (geothermie), groengas, …. ?
 • Operator BedrijfsVoeringsCentrum (BVC) ?