button home button phasetophase button products button projects button service button events

Nieuws

Vision 8.9.1 is beschikbaar

Gaia 7.9.2 is beschikbaar

"Netten voor distributie van elektriciteit" online
Phase to Phase heeft besloten het boek "Netten voor distributie van elektriciteit" integraal online beschikbaar te stellen.

Vision Mobile
• Alle netwerkbestanden centraal;
• Overal beschikbaar;
• Taakgerichte applicaties;
• Krachtige webserver voor berekeningen.

Vision World of Energy
Watt connects gebruikt de door Phase to Phase ontwikkelde Vision World of Energy. Een interactieve laagspanningstafel geeft tien personen tegelijk inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van een distributienet.

Nikola Tesla

Tesla zag als een van de eersten de voordelen van het roterend magnetisch veld. Hij ontwikkelde een meerfasig systeem van dynamo’s, transformatoren en motoren.

spacer World of Energy

pay-offPhase to Phase ontwikkelt software voor het rekenen aan netten voor elektriciteit. Phase to Phase combineert hierbij actuele kennis van wiskunde, natuurkunde en informatica. Gebruikers ervaren onze software als zeer toegankelijk en praktisch.
Onder onze klanten bevinden zich netbeheerders, industrie, ingenieursbureaus, technische scholen en universiteiten.

Vision Power Range
Onder de naam Vision Power Range leveren we een aantal verschillende programma's. De basis daarvan bestaat uit Vision Network Analysis en Vision LV Network Design. Door intensief contact met onze gebruikers hebben we de functionaliteit van deze programma's steeds kunnen verbeteren en uitbreiden. Met de komst van Vision Mobile is Vision Network Analysis via de cloud nu ook op locatie beschikbaar.

Vision World of Energy
laagspanningstafelDoor de opkomst van bijvoorbeeld decentrale opwekking, zonnepanelen en elektrisch rijden krijgt het net steeds meer te maken met tweerichtingsverkeer. Hierdoor raken particulieren meer en meer betrokken bij het net. Om hen bekend te maken met de mogelijkheden en beperkingen van het net hebben we Vision World of Energy ontwikkeld: Een portable virtueel distributienet dat direct duidelijk maakt wat er gebeurt als meerdere buren elektrische auto's of zonnepanelen aanschaffen en wat je kunt doen om als buurt de leveringszekerheid te verbeteren.